Menu

Diagnostiek en behandeling van de gegeneraliseerde angststoornis

Diagnostiek en behandeling van de gegeneraliseerde angststoornis

Samenvatting

In dit artikel wordt het klinisch redeneerproces beschreven dat gevolgd is in de behandeling van een 77-jarige vrouw die sinds vijf jaar in behandeling is bij de generalistische basis GGZ vanwege een depressieve stoornis. Na intake bij de specialistische GGZ wordt duidelijk dat er sprake is van een gegeneraliseerde angststoornis. Dit artikel laat tevens zien dat door de toepassing van gepersonaliseerde diagnostiek volgens de International Classification of Functioning, Disability and health, de ICF,1 inzicht kan worden verschaft in het functioneren van mevrouw Kuipers, ten aanzien van haar klachten en haar krachten. Dit voorziet in een betere aansluiting op de zorgbehoeften en betere behandeluitkomsten.

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet/kunt u:

 • hoe van anamnese gekomen wordt tot gepersonaliseerdediagnostiek;
 • hoe van gepersonaliseerde diagnostiek gekomen wordt tot een multidisciplinair behandelplan;
 • hoe een behandelplan geëvalueerd wordt;
 • wat de rol is van een verpleegkundige en een verpleegkundig specialist in de diagnostiek en behandeling van een oudere patiënt met een gegeneraliseerde angststoornis;
 • als verpleegkundig specialist aangeven welke SSRI op basis van wetenschappelijke evidentie het beste kan worden ingezet in de behandeling van een oudere met een gegeneraliseerde angststoornis.

Auteurs

Mirjam de Wal

Sita Roorda

Dr. Nynke Boonstra

Toelichting

Klik op de knop hieronder om de eindtoets te maken.

 1. Deze toets bestaat uit 7 vragen.
 2. Je hebt nog 3 pogingen over om deze toets te halen.
 3. Een minimale score van 70% is vereist.
 4. Je kunt op ieder moment stoppen en later verder gaan met de toets.
Verklarende woordenlijst
Literatuurlijst
Externe bronnen
Help en toelichting

Beeld bij dit artikel
Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel weet/kunt u:

 • hoe van anamnese gekomen wordt tot gepersonaliseerdediagnostiek;
 • hoe van gepersonaliseerde diagnostiek gekomen wordt tot een multidisciplinair behandelplan;
 • hoe een behandelplan geëvalueerd wordt;
 • wat de rol is van een verpleegkundige en een verpleegkundig specialist in de diagnostiek en behandeling van een oudere patiënt met een gegeneraliseerde angststoornis;
 • als verpleegkundig specialist aangeven welke SSRI op basis van wetenschappelijke evidentie het beste kan worden ingezet in de behandeling van een oudere met een gegeneraliseerde angststoornis.
Samenvatting

In dit artikel wordt het klinisch redeneerproces beschreven dat gevolgd is in de behandeling van een 77-jarige vrouw die sinds vijf jaar in behandeling is bij de generalistische basis GGZ vanwege een depressieve stoornis. Na intake bij de specialistische GGZ wordt duidelijk dat er sprake is van een gegeneraliseerde angststoornis. Dit artikel laat tevens zien dat door de toepassing van gepersonaliseerde diagnostiek volgens de International Classification of Functioning, Disability and health, de ICF,1 inzicht kan worden verschaft in het functioneren van mevrouw Kuipers, ten aanzien van haar klachten en haar krachten. Dit voorziet in een betere aansluiting op de zorgbehoeften en betere behandeluitkomsten.

Auteurs

Mirjam de Wal

Sita Roorda

Dr. Nynke Boonstra